Bundle چیست

باندل چیست و به چه کاری می آید ؟ در واقع به کمک intent و نوع داده ی bundle می توانیم اطلاعات را از یک […]

کار با VideoView در اندروید

در اندروید از ابزار VideoView برای نمایش ویدیو استفاده می شود. به کمک این ابزار می توانید ویدیوهایی از منابع مختلف مانند خود اپلیکیشن ، […]

آموزش ساخت لیست ویو (فهرست) ساده در اندروید

در این آموزش با ساخت یک list view یا همان فهرست ساده در خدمت شما هستیم. برای این کار یک اکتیویتی خالی ایجاد کنید و […]

اکتیویتی ها در اندروید

اکتیویتی ها در اندروید ( Android activity ) یکی از اجزای اساسی توسعه‌ی برنامه نویسی در اندروید، اکتیویتی ( Activity ) است. هر اکتیویتی یک صفحه‌ی […]