آموزش ساخت لیست ویو (فهرست) ساده در اندروید

در این آموزش با ساخت یک list view یا همان فهرست ساده در خدمت شما هستیم.

برای این کار یک اکتیویتی خالی ایجاد کنید و از منوی پلت ها یک ویوی ListView به layout اضافه کنید.
کد اضافه شده به فایل xml می بایست شبیه این کد باشد :

در خط دوم آیدی listview را به این ویو می دهیم تا از این طریق در فایل جاوا بتوانیم به این ویو متصل شویم.

محتویات فایل جاوا را به این شکل در بیاورید :

در خط 19 ، items به عنوان یک رشته از نوع لیست ساخته می شود.
در خط 27 ، تابع سازنده prepareData(); را ایجاد می کنیم و درون آن در خطوط 32 تا 40 داده هایمان را قرار می دهیم .

در خط 33 میگوییم داده ها به عنوان یک آرایه درون items دخیره شوند .

اکنون باید ویوی ایجاد شده در فایل xml را به فایل جاوا معرفی کنیم . برای اینکار ابتدا در خط 20 یک listview از نوع ListView ایجاد می کنیم.

در خط 28 ویوی ایجاد شده در فایل xml را به متغیر ساخته شده در فایل جاوا متصل می کنیم .

اکنون نوبت به نمایش این لیست رسیده. در خط 29 یک تابع با نام refreshDisplay(); فراخوانی می کنیم و تابع آن را در 42 تا 51 معرفی می کنیم.

برای تبدیل آرایه های رشته ای مان (اسامی) به لیست نیاز به ArrayAdapter داریم. به این منظور در خط 21 یک ArrayAdapter با نام adapter ایجاد می کنیم و در 43 از این ادپتور استفاده می کنیم . این تابع سه ورودی گرفته است :
اولی this به همین اکتیویتی جاری اشاره می کند . android.R.layout.simple_list_item_1 نوع لیست مورد نظرمان که یک لیست ساده است را نشان می دهد و سومین مورد هم item ، همان آرایه رشته ای (اسامی) هستند.
adapter ایجاد شده، اکنون کافیست در خط 44 این adapter را به لیست ویو الحاق (معرفی) کنیم.

کار تمام شده است.
به عنوان یک کار اضافه در خطوط 45 تا 50 کاری کرده ایم تا با کلیک بر روی هر آیتم بصورت خیلی کوتاه نام آیتم کلیک شده Toast (نمایش داده) شود.

شما می توانید خط 48 را تغییر دهید و بجای آن دستور دهید که با کلیک صفحه ای دیگر باز شود ، تماسی گرفته شود یا لینکی باز شود .